Leverandørkredit

Få bedre kreditbetingelser hos din leverandører med Kjøller som garantistiller

Vi har mange års erfaring med at assistere vores porteføljeselskaber - skal du også bruge vores hjælp?

Startups og scaleups står ofte over for udfordringer med at opnå gunstige kreditbetingelser hos leverandører og andre samarbejdspartnere, da de mangler den nødvendige kreditværdighed og track-record.

En solid leverandørkredit er imidlertid afgørende for virksomhedens sundhed og likviditet. Ved at have kredit hos leverandørerne kan man sikre bedre forsyningsmuligheder, da man undgår at skulle betale kontant ved levering. Dette bidrager også til at forbedre likviditeten og muliggører en bedre cash flow-styring, da man får mulighed for at tilpasse betalinger efter virksomhedens fremtidige pengestrømme.

På baggrund af dette tilbyder vi at bygge bro mellem din forretning og dine leverandører. Hos Kjøller har vi gennem mange år og i forskellige sammenhænge stillet sikkerhed til rådighed overfor leverandører, så små og mellemstore virksomheder kan forhandle bedre kreditvilkår. Dette gør det muligt for dig at fokusere på din virksomheds kerneaktiviteter, samtidig med at dine leverandører på sigt trygt kan handle med din virksomhed.

Ansøg om garanti til leverandørkredit

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:

Tip: På næste side kan du uddybe nærmere (hvad pengene skal gå til, ejerstruktur mm.) samt tilføje øvrige kommentarer.Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.