Finansiering

Hos Kjøller har vi et omfattende udvalg af værktøjer til at støtte og drive vores porteføljevirksomheders succes.

Finansiering til enhver mulighed

Med en omfattende værktøjskasse af finansielle løsninger til rådighed kan vi hjælpe vores porteføljevirksomheder med vækst og udvikling.

Finansielle værktøjer

Kortfristet finansiering

Vi tilbyder skræddersyede kortfristede finansieringsmuligheder, herunder lån eller kreditlinjer med en varighed på op til 12 måneder. Vores indgående kendskab til hvert enkelt porteføljevirksomhed gør det muligt for os hurtigt at udføre godkendelser af kortfristet finansiering, typisk inden for blot få dage.

Garantier
De fleste virksomheder skal på et tidspunkt stille garantier til banker, udlejere, leverandører og lign. Med vores robuste finansielle fundament tilbyder vi hurtigt og effektivt garantier og hjælper vores porteføljevirksomheder med at opfylde kravene. Lær mere:

Import/Eksport Støtte
Flere af vores porteføljevirksomheder arbejder med import/eksport handel. Ved at tilbyde specialiserede garantier og leverandørkreditter styrker vi deres finansielle omstændigheder, som gør det muligt at drive mere forretning.

Direkte investeringer
Vi investerer strategisk direkte med kapital i ambitiøse virksomheder. I tæt samarbejde med virksomhedsledelse arbejder vi hen mod at opnå strategiske mål og styrke markedspositionen, samt at skabe langsigtet værdi.

Fundraising
Med et dedikeret Fundraising team og en kurateret Investorliste, bestående af 1.718 investorer, der har tilkendegivet finansiering for 1.367 millioner kr. i interesse, hjælper vi vores porteføljevirksomheder med at skabe kontakt til investorer til yderligere investeringsrunder.
Fakturabelåning
Vi hjælper vores porteføljevirksomheder med køb af ubetalte fakturaer til en nedsat pris og giver dermed øjeblikkelig likviditet. Denne løsning er især værdifuld for virksomheder, der beskæftiger sig med udvidede betalingsbetingelser eller de, der har brug for hurtigt at sikre arbejdskapital.

Finansiering af Earn-Out aftaler
Hos Kjøller hjælper vi porteføljeselskaber med adgang til kapital ved at købe og finansiere earn-out aftaler efter et salg af deres virksomheder. Founders kan derefter bruge pengene på at investere i nye projekter eller bruge dem til personlige formål.

Kontakt os

Vi er altid på udkig efter at investere i ambitiøse virksomheder.

Klik her for at ansøge om investering