Vi hjælper virksomheder med eksportgarantier

Skab tryghed og tillid ved international handel med vores eksportgaranti.

I forbindelse med udenlandsk handel er der en risiko for, at omstændighederne ikke forløber som forventet. Med Kjøller kan du tegne internationale handelsgarantier og reducere dine økonomiske risici betydeligt.

I forbindelse med handel udenfor Danmark er der større risiko for, at det aftalte ikke forløber som forventet. Med Kjøller kan du tegne internationale handels- og eksportgarantier og derved reducere dine økonomiske risici.

En virksomheds internationaliseringsproces kan ofte være en langvarig og krævende proces, der indebærer usikkerhed og risiko for de involverede parter, særligt når handel sker på tværs af landegrænser.

En eksportgaranti udstedt af Kjøller sikrer, at vi står til rådighed som kautionist i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser for begge parter. Dermed kan din virksomhed være tryg ved, at betalingen for den aftale, som indgås med en udenlandsk handelspartner, er sikret.

Samtidig tilbyder vi også at stille kautionistydelser til rådighed over for dine udenlandske kunder, som er med til at skabe bedre handelsvilkår, når du skal indgå aftaler i udlandet. Det kan eksempelvis betyde at du kan arbejde med længere kredittider og bedre kreditvilkår.

Fordele ved at have en eksportgaranti:

  • Betalingssikring: Når du kan indgå forhandlinger med en kautionist i baghånden, bliver det lettere at modtage forudbetaling på din eksport. Samtidig minimerer du risikoen for økonomiske tab ved manglende betaling fra dine internationale købere.

  • Øget konkurrenceevne: I mange tilfælde kan valget af en udenlandsk handelspartner afhænge af, hvorvidt partneren kan præsentere en attraktiv finansieringsløsning. Med en eksportgaranti står din virksomhed således i en mere robust position sammenlignet med konkurrenterne.

  • Styrket Forhandlingsposition: En eksportgaranti styrker din forhandlingsposition over for internationale kunder, hvilket kan give dig bedre vilkår.

  • Øget Kreditværdighed: Din kreditværdighed øges over for udenlandske kunder, hvilket gør det lettere at drive forretning og etablere tillidsfulde forretningsrelationer.

Ansøg om eksportgaranti

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:Økonomi


Jeg søger:

Årlig omsætning:

DKK

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?:Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

En garantieksport fra Kjøller er en finansiel garanti overfor din virksomhed og internationale handelspartnere, som skaber tryghed ved international handel og er med til at styrke din forhandlingsposition.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at betalingsgarantier ved international handel eller skal opfylde garantikrav hos handelspartnere og forretningsforbindelser.
Vi foretrækker aftaler der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.