Leverandørgaranti

Kjøller kan stille garanti overfor dine leverandører

Få om en garantistillelse fra Kjøller og opnå bedre betingelser hos dine leverandører

Når større leverandører indgår aftaler med små eller mellemstore virksomheder, vil de ofte kræve ekstra sikkerhed for at minimere risikoen. Det sker, fordi de ser mindre virksomheder som mere sårbare eller mindre stabile, og derfor ønsker de at sikre sig mod potentielle tab.

Ved at have en garantistillelse fra Kjøller får du ikke kun et stærkere forhold til dine leverandører, men du opbygger også tillid og tryghed, hvilket åbner døre for fremtidige forretningsmuligheder. Derudover ser vi også ofte at vores porteføljeselskaber formår at forhandle bedre vilkår såsom bedre kreditbetingelser hvilket medfører at virksomhederne får en bedre likviditet.

Praktisk information:
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Garantistilleren er Kjøller A/S med en egenkapital på knap en kvart milliard.Garantiaftalen forudsætter en due diligence process hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed.

Læs mere om vores generelle garantistillelser her.

Ansøg om garantistillelse

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:



Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:



Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?



Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.