Garantistillelse til erhvervslån

Vi stiller garantier til rådighed for alle typer af erhverv

Med mange års erfaring og bred ekspertise er vi hos Kjøller egnet til at tilbyde sikkerhedsstillelser til forskellige situationer og erhverv

Står din virksomhed over for udfordringer med bankgodkendelse? Lad os hjælpe din virksomhed med gnidningsfrit at blive godkendt til et erhvervslån så I kan fokusere på forretningens primære aktiviteter og sikre virksomhedens fremadrettede vækst. Ansøg om en garantistillelse hos Kjøller i dag og få svar inden for 24 timer.

Vores garantistillelser kan anvendes i et bredt omfang af situationer og dækker forskellige brancher, herunder:

  • Bygge- og anlægsbranchen: Til sikkerhed for udførelsen af byggeprojekter.
  • International handel: Opnå kredit hos leverandører eller skab tryghed og tillid i forbindelse med transaktionsforløb.
  • Detailhandel: Ved leje af lokaler eller for at sikre diverse forretningsaftaler.
  • Servicebranchen: Ved indgåelse af servicekontrakter eller til sikring af betalinger.
  • Produktionsbranchen: Til at opnå kredit hos leverandører af råvarer og andre produktionsmidler.
  • IT- og teknologibranchen: Ved indgåelse af samarbejdsaftaler eller for at sikre projektgennemførelse.
  • Finanssektoren: Som sikkerhed for lån.
  • Eksportvirksomheder: Til at sikre betalinger fra udenlandske kunder.

Ansøg om garantistillelse

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.