Kaution- og garantistillelse for din virksomhed


Vi kan stille garanti overfor dine leverandører, långivere eller andre kreditorer.


Mange virksomheder bliver mødt med garantistillelser for at få kredit hos sine leverandører eller andre samarbejdspartnere. I mange tilfælde har virksomheden enten ikke den rigtige kreditscore eller tilstrækkelig lang historik, til at garantierne vurderes tilstrækkelige. Det kan være en frustrerende situation da det kan sætte en brat stop for virksomhedens vækst.

Igennem vores arbejde som investeringsselskab har vi, igennem vores porteføljeselskaber, oplevet denne problemstilling mange gange. For at løse dette problem har vi udviklet et produkt hvor vi stiller vores økonomiske kapacitet til rådighed for små og mellemstore virksomheder der befinder sig i en situation, hvor de er mødt med krav om garantistillelse overfor sine vigtigste leverandører eller forretningsforbindelser.
Praktisk information

  • Garantien er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan forlænges
  • Garantipræmien koster typisk 2-8% af det garanterede beløb

  • Garantistiller er Kjøller ApS (236 mio kr. egenkapital)
  • Garantiaftalen forudsætter en due diligence process hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed
Ansøg om garantistillelse