Kautions- og garantistillelser tilbydes

Vi kan stille garanti overfor dine leverandører, långivere eller andre kreditorer.

Igennem mange år har vi hjulpet vores porteføljeselskaber med garantier - og vi kan også hjælpe din virksomhed

Mange virksomheder bliver mødt med garantistillelser for at få kredit hos sine leverandører eller andre samarbejdspartnere. I mange tilfælde har virksomheden enten ikke den rigtige kreditscore eller tilstrækkelig lang historik til, at garantierne vurderes tilstrækkelige. Det kan være en frustrerende situation, da det kan sætte en brat stopper for virksomhedens vækst.

Igennem vores arbejde som investeringsselskab har vi, igennem vores porteføljeselskaber, oplevet denne problemstilling mange gange. For at løse dette problem har vi udviklet et produkt, hvor vi stiller vores økonomiske kapacitet til rådighed for små og mellemstore virksomheder, der befinder sig i en situation, hvor de er mødt med krav om garantistillelse over for sine vigtigste leverandører eller forretningsforbindelser.

Eksempler på garantistillelser

 • Banker og Finansielle Institutioner
  • Garantier for kassekreditter
  • Sikring af lån og andre finansieringsfaciliteter

 • Leverandører og Handelspartnere
  • Handelskreditgarantier til leverandører for sikring af varekøb
  • Garantier for forudbetalinger til producenter eller leverandører

 • Ejendoms- og Lejebranchen
  • Lejegarantier til udlejere for kontor-, lager- eller produktionsfaciliteter
  • Sikkerhedsstillelse for lejeaftaler ved ekspansion eller flytning

 • Udstyrs- og Maskinlejere
  • Garantier for leasing af essentielt udstyr og maskiner.
  • Finansiel sikkerhed for leje af specialudstyr

 • Bygge- og Anlægsbranchen
  • Garantier til entreprenører og underleverandører
  • Sikring af materialer og udstyr til større byggeprojekter

 • Transport- og Logistiksektoren
  • Garantier til køb eller leasing af køretøjer og logistikudstyr
  • Sikkerhedsstillelse for transportaftaler og logistiske operationer

 • Teknologi- og IT-virksomheder
  • Garantier for køb af software og hardware
  • Finansiel sikkerhed for udviklingsprojekter og IT-investeringer

 • Produktions- og Fremstillingsindustrien
  • Sikkerhedsstillelse for råmaterialer og produktionsudstyr
  • Garantier for nye produktlinjer og udviklingsprojekter

 • Detail- og Engroshandel
  • Garantier for lagerbeholdning og varekøb
  • Finansiel sikkerhed for udvidelse af salgssteder
Praktisk information

 • Garantipræmien koster typisk 2-8% af det garanterede beløb
 • Garantistiller er Kjøller A/S (knap en kvart milliard i egenkapital)
 • Garantiaftalen forudsætter en due diligence process hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed

Ansøg om garantistillelse

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:

Tip: På næste side kan du uddybe nærmere (hvad pengene skal gå til, ejerstruktur mm.) samt tilføje øvrige kommentarer.Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.