Kaution til leverandører

Vi kan stille garanti og kaution overfor leverandører

Ansøg om kaution fra Kjøller og opbyg et stærkere forhold til dine leverandører

Små og mellemstore virksomheder står ofte overfor krav om kaution eller garantistillelse fra leverandører for at opnå kredit eller villighed til samhandel. Dette skyldes typisk virksomhedernes størrelse eller manglende track record, hvilket ikke altid er tilstrækkelig sikkerhed for leverandørerne.

En kaution fra Kjøller fungerer som en sikkerhedsstillelse, der sikrer kompensation til dine leverandører, hvis din virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Med Kjøller som kautionist kan du skabe tillid og tryghed hos dine leverandører, hvilket åbner dørene for bedre forhandlingsvilkår.

Hvad kan jeg med Kjøller som kautionist?

  • Opnå kredit: Muliggør adgang til kredit og handel med leverandører.
  • Bedre vilkår: Styrker din position ved forhandlinger med leverandører.
  • Kompensation og tryghed: Garanterer kompensation til leverandører i tilfælde af misligholdelse og skab dermed tryghed når du handler med leverandører.
  • Skab tillid: Bygger tillid og troværdighed hos leverandører.
  • Nye muligheder: Udvid dine muligheder for at handle med pålidelige leverandører og få et bedre netværk.

Ansøg om garantistillelse

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:

Tip: På næste side kan du uddybe nærmere (hvad pengene skal gå til, ejerstruktur mm.) samt tilføje øvrige kommentarer.Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.