Garantistillelser til netselskaber

Hos Kjøller kan vi hjælpe dit elselskab med garantistillelser overfor netselskaberne.

I løbet af de seneste år har vi ydet garantistillelser til elselskaberne i vores portefølje - nu er vi klar til at gøre det samme for din virksomhed.

Det sker lejlighedsvis, at virksomheder står over for kravet om at have en garanti for at kunne sikre kapital fra kreditorer. Denne udfordring er især udbredt blandt elselskaberne i vores investeringsportefølje i takt med at de vokser deres kundedatabase. Ofte mangler denne type virksomheder den fornødne historik, den rette kreditrating - eller simpelthen bare kapitalbehovet - til at imødekomme lånekravene.

For elselskaber kan dette være en umiddelbar stopklods der forhindrer yderligere vækst.

For at adressere denne udfordring har vi hos Kjøller arbejdet på at skabe en løsning, hvor små og mellemstore energiselskaber kan drage nytte af vores finansielle styrke til at opfylde garantikrav fra deres netselskaber.

Vores garantistillelser er naturligvis ikke begrænset til netselskaber alene. Der er mange situationer, hvor en garantistillelse kunne være gavnlig for en virksomhed, herunder:

Ansøg om garantistillelse til et netselskab

Selskabsoplysninger


Selskabets navn:

CVR nummer:

By/land:

Hjemmeside:Baggrund


Kort beskrivelse:

Uddybende beskrivelse:Økonomi


Ønsket garantibeløb:

DKK

Hvem skal garantiens stilles til?

Hvad er den bagvedliggende sikkerhed?Kontaktoplysninger


Navn:

Email:

Jeg er:

Founder af selskabet
Co-founder af selskabet
Medejer i selskabet
Eneejer af selskabet
Medarbejder i selskabet
Investor i selskabet
Rådgiver for selskabet


Sprog:

Nyhedsbrev:

Tilmeld. Sendes 3-4 gange årligt når vi investerer, laver exits eller der sker andet spændende. Vi spammer ikke.

Betingelser:

Jeg accepterer betingelserne (påkrævet)

Ofte stillede spørgsmål

Vores service har til formål at stille finansielle garantier over for leverandører, långivere eller andre kreditorer på vegne af små og mellemstore virksomheder, der står over for udfordringer med at opfylde garantikrav på grund af utilstrækkelige kreditscorer eller forretningshistorik.
Små og mellemstore virksomheder, der har brug for at opfylde garantikrav for at få kredit hos leverandører eller andre forretningsforbindelser.
Vi foretrækker garantier der er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan fravige dette krav case-by-case.
Garantipræmien ligger typisk mellem 2-8% af det garanterede beløb. Det afhænger af løbetiden, risikoen og andre faktorer.
Der forudsættes en due diligence-proces, hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed. Vi plejer at kunne gennemføre denne process forholdsvis hurtigt.
Vi fokuserer primært på små og mellemstore virksomheder, men alle virksomheder er velkomne til at ansøge.
Ja. Som investeringsselskab er vi altid åbne overfor at invesere i ambitiøse selskaber. Hvis du er på udkig efter en investering, så nævn det gerne i ansøgningen.
Med "bagvedliggende sikkerhed" refereres der til de aktiver eller garantier, som en virksomhed stiller til rådighed som sikring for en låneaftale eller en garantistillelse. Dette kan inkludere virksomhedens ejendomme, udstyr, varelager, eller andre værdifulde aktiver.