Et kig i maskinrummet: Sådan strukturerer vi vores investeringer

8. december 2021Vi har det seneste årti investeret i mere end 50 virksomheder inden for forskelligartede brancher. Dette “kig i maskinrummet” giver et indblik i, hvordan vi teknisk set strukturerer vores investeringer i både startups og scaleups.

I praksis kan en investering sættes sammen på flere forskellige måder, og det er altid en spændende proces at være en del af.

Sammen med founders af en virksomhed, vi overvejer at investere i, handler det om at finde en dealstruktur, der fungerer for begge parter.

Vi strukturerer hovedsageligt vores investeringer ud fra nedenstående metoder, men hver enkelt case er unik i forhold til det endelige aftaledokument.

Cash-for-equity: Vi køber en del af virksomheden, og pengene tilføres oftest til selskabet, som en kapitaludvidelse, alternativt som direkte betaling til founders. For os er det altid målet at bidrage med vækstkapital og know-how, der flytter virksomheden i en positiv retning.

Debt-for-equity: Vores investering struktureres omkring gæld - også kaldet venture debt - hvilket er særligt relevant i forhold til vækstvirksomheder, som ønsker at geare deres vækst ved at afgive en mindre procentdel ejerskab og sikre mindre udvanding af de eksisterende investorer.

En sådan struktur kan også være til founders fordel, frem for en cash-for-equity transaktion, hvor founder skal af med en højere ejerandel og vil miste mere indflydelse i sit selskab.

For os betyder det, vi får en mindre ejerandel up front, men omvendt en større klarhed omkring, hvornår kapitalen kommer retur. Det er vigtigt i vores arbejde som investeringsselskab, at vi er i stand til at planlægge vores cashflow og dermed vores fremtidige investeringer.

Convertible notes: Vi bidrager ofte med et såkaldt konvertibelt gældsbrev - et lån - som senere kan konverteres til ejerskab i virksomheden. Når vi strukturerer investeringer med afsæt i denne metode, aftales det forud, under hvilke omstændigheder, der skal ske en konvertering eller ej.

Værdiansættelsen af virksomheden skydes samtidig til næste investeringsrunde, hvor investor får en procentvis rabat, når gælden konverteres.Der findes desuden en række delelementer og instrumenter, der i forhandlingsforløbet også kan indgå som en del af investeringsaftalen.

Milestone-betalinger: Det kan aftales, at en del af kapitalen tilføres virksomheden, når den når nogle konkrete mål. Fx ved en given omsætning eller antal kunder i forretningen.

Optioner: Founders kan bede os om at få integreret en tilbagekøbsoption i aftalen, der gør, de kan købe ejerandele tilbage fra os inden for en fastbestemt tidsramme og på foruddefinerede vilkår.

Vi kan på samme måde få indlejret en tilbagesalgsoption, der betyder, vi kan sælge vores kapitalandele tilbage. Eller omvendt købe yderligere kapitalandele i virksomheden.

Lån og garantistillelser: I nogle situationer stiller vi kapital til rådighed i form af et driftslån til den daglige drift. Eller vi kan tiltræde som kautionist for en startupvirksomhed, hvor det kræves, at en investor med tilstrækkelig egenkapital stiller en garanti fx over for en bank eller ved leasing af produktionsudstyr.

Det kan også være aktuelt i situationer, hvor en virksomhed ønsker at forbedre sin likviditet ved at få bedre kreditvilkår hos en leverandør. Med en garanti kan kreditvilkår, som kredittid og betalingsbetingelser, oftest forbedres markant.Ovenstående er blot nogle af de metoder, vi selv anvender, når en investering struktureres i maskinrummet. I praksis sker der ofte det, at flere af de forskellige instrumenter kombineres i forbindelse med en investering. Det kan være kombinationen af en cash-for-equity investering, samt et lån og en garantistillelse i samme runde.

Har du selv en investeringscase, vores team skal se nærmere på, så sidder vi klar. Send den til os her.

Sådan behandler vi de cases vi modtager

Hold dig opdateret - Tilmeld nyhedsbrev