Kapital til skovbevarelse


Bevarelse af verdens skove er et vigtigt tema for os.
Derfor har vi et særligt fokus på investeringer i projekter såvel som startups der aktivt arbejder for skovbevarelse.


Vores skove er vitale for os, fordi de giver en bred vifte af ressourcer: de producerer ilt, som er afgørende for eksistensen af liv på jorden, sikrer biodiversitet og hjælper os med at de opfanger og lagrer CO2 fra atmosfæren.

Som investeringsselskab er vi særligt interesseret i projekter, initiativer og startups og der arbejder med skovbevarelseprojekter der samtidig muliggør videresalg af CO2 kvoter. Vi tror nemlig på, at økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for langvarige miljøbæredygtige projekter.
Sådan kan vi hjælpe skovbevarelseprojekter

  • Kapitalinvestering til generel drift og køb af skove
  • Garantistillelser overfor bank og leverandører

  • Lån og kreditrammer til køb og leje af skove
  • Løbende sparring og rådgivning fra vores team